Så här vid årsskiftet översköljs man av en hel del prognoser och utsikter för 2015, i olika publikationer och nyhetsbrev. I många av dem spås en lysande renässans för DM. Jag saxar några väl valda citat:

”Jag förutspår en rejäl comeback för direktreklamen, särskilt mot yngre målgrupper som inte är bortskämda med att få ”riktig post”……Det finns egentligen inga nya sanningar när det gäller att skapa riktigt bra DM. Men de gamla sanningarna är mer aktuella än någonsin”. Kerstin Bernhardssonvice VD Gadd i DM magasinet #3, 2014.

”Kraften i multikanal – brevets återkomst. Direktreklam går mot en renässans. De digitala kanalerna blir allt brusigare och ett personligt brev når fram”. Peter Field i DM magasinet #3, 2014.

”Att brev har genomslagskraft hos unga får stöd i analysen ”De digitale unge” från Wilke. Analysen belyser medievanorna hos den första generationen som vuxit upp i en digital värld. Över 1000 unga mellan 18 och 28 år deltog i analysen och 56 % av dem uppfattade brev som ett mycket personligt medium. Uppfattningen är at t avsändaren har gjort en extra insats och har något viktigare att förmedla än den som till exempel skicka e-post”. Du & Co 4- 2014.

Det verkar som vi med tillförsikt kan gå in i det nya året.

DM bör vara en integrerad del av företagets mediamix. Enklast kan DM beskrivas som ett antal tekniker för att nå en viss målgrupp och sedan läsa av resultatet på individnivå. Oavsett vilken mediekanal som man använder. Det gäller att selektera och välja – och välja bort. Ge ett så skräddarsytt erbjudande du kan och be om någon form av reaktion samt i efterskott mäta resultatet.

Som Jeremy Clarkson säger – Hur svår kan det vara?


Kommentarer inaktiverade.