Cavalli-86Jag har över 40 års erfarenhet av Direktmarknadsföring och har framgångsrikt arbetat  med förlag, distanshandels- och postorderföretag samt business-to-business, både i Skandinavien och USA.

Med Skandinavien som bas, verkar jag i ett internationellt nätverk, där jag erbjuder heltäckande tjänster inom:

  • Marknadsstrategi och affärsutveckling
  • Kreativ conceptutveckling
  • Copy – texter som gör avtryck
  • Kampanjproduktion, både online och offline
  • Utveckling av lojalitetsprogram
  • Utveckling av program och system för ökad merförsäljning
  • Mentorsprogram
  • Marknadschef att hyra under en period
  • Styrelsearbete
  • Utbildningar och workshops

Jag startade Cavalli Direct AB 1997 i Höllviken utanför Malmö eftersom jag var trött på att pendla till Stockholm. Med en civilekonom examen i grunden, verkade jag under 16 år inom International Masters Publisher koncernen, bland annat som ansvarig platschef under 5 år i USA och som Divisionschef i Skandinaven Under min period som Marknadsdirektör inom Bonniers Månadstidningar förfinades de arbetsmodeller och analyser som nu ligger till grund för en framgångsrik byråverksamhet inom DM.

Intresserad – hör av dig till mig Mats Cavalli-Björkman, mats@cavalli.se.

Visste du att Direkt Marknadsföring, One to one marketing, relationsmarknadsföring, CRM är modeord som ändras över tiden. Gemensamt för alla är att de avser att skapa positiva, mätbara resultat på individnivå .